Marko Pišev: FOTOFOBIJA


Marko Pišev: FOTOFOBIJA
2009, horor pripovetke, 131 str.

Cena: 200 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Marko Pišev: PHOTOPHOBIA
2009, horror novels, 131 pages
Language: Serbian

Price: 200 RSD
*This book is currently on sale: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3


Novele Marka Piševa, natopljene misterijama, bizarnostima i paranojom urbane svakodnevice, ostaviće bez daha i ljubitelje klasičnog stila, ali i one čiji je ukus trajno izvitoperen.
Aleksandar Belčević

U svojim novelama Marko Pišev se otiskuje u egzistencijalnu dimenziju koju je veoma teško, ili čak nemoguće definisati. Uranjajući u nju sa svojim likovima, ovaj (mladi?) pisac se neprestano kreće mutnim, nikad prepoznatim a uvek jezom ispunjenim prostorima, u kojima se na tajanstven način mešaju nesvesne dubine ličnog sa tamnim mitskim maglinama i istovremeno sa svakodnevnom svešću. Pred čitaocem se pomalja i sve više otvara nova dimenzija čvrsto isprepletanih paralelnih stvarnosti, čije su granice izbledele ili potpuno nestale, dimenzija u kojoj se oniroidna stanja smenjuju sa stanjima dnevne budnosti, čulne obmane sa epizodama jasnih percepcija, progonilački sistemi i tokovi sa lucidnim misaonim sadržajima. Bez obzira kojoj od realnosti pripadaju, ove kategorije doživljavaju se autentično i podjednako značajno.
Likovi koje Pišev pušta da preplavljeni strahom lutaju ovim prostorima, nekada panično a nekada pomireno, nastoje da nađu izlaz ili kraj puta i otkriju njegov smisao.
I dok uzbuđen očekuje kraj teksta, difuzni strah koji uvek izranja pri susretu sa nepoznatim prelazi na čitaoca koji i sam obuzet jezom počinje da sluti ovu dimenziju svesti koja mu je do tada bila nepoznata ili je brižljivo izbegavao da se sa njom suoči.
Časlav Hadži Nikolić


Marko Pišev (1984, Celje, Slovenija) diplomirao je etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Kratke priče i pripovetke objavljivao je u periodici. Fotofobija je njegova prva zbirka noveleta.

Нема коментара: