Enrik Kazases, Dolors Mikel: 29 PESAMA dva katalonska pesnika


Enrik Kazases, Dolors Mikel: 29 PESAMA dva katalonska pesnika
Dvojezično izdanje izbora pesama katalonskih pesnika u prevodu Siniše Zdravkovića, Hristine Vasić, Jelene Petanović, Pau Borija i dva srpska pesnika Milutina Petrovića i Vladimira Kopicla
2011, poezija, 93 str.
Jezici: srpski i katalonski

Cena: 290 RSD

Enric Casasses, Dolors Miquel: 29 POEMS of two Catalan poets
Bilingual edition of selected poems by Catalan poets translated by Siniša Zdravković, Hristina Vasić, Jelena Petanović, Pau Bori and two Serbian poets Milutin Petrović i Vladimir Kopicl
2011, poetry, 93 pages
Languages: Serbian & Catalan

Price: 290 RSD


Enrik Kazases (Enric Casasses, Barselona, 1951)
Najznačajnije knjige poezije: La cosa aquella / Ta stvar (1982), Calç / Kreč (1996), Canaris fosforescents / Fluorescentni kanarinci (2001), Que dormim? / Da li spavamo? (2002), Без нагана / Bez revolvera (2011).Dolors Mikel (Dolors Miquel, Ljeida, 1960)
Najznačajnije knjige poezije: Llibre dels homes / Knjiga o muškarcima (1998),  Haikús del camioner / Kamiondžijski haiku (1999), Mos de gat / Ugriz mačke (2002), Amb capell / Sa šeširom (2003), Aioç / O-ruk (2004), Missa pagesa / Seoska  misa (2006).
Нема коментара: