Aleksandra Petrova: SAMO DRVEĆE


Aleksandra Petrova: SAMO DRVEĆE
Dvojezično izdanje izbora pesama mlade ruske pesnikinje, dobitnice nagrade "Treći Trg", u prevodu Mirjane Petrović 2009, poezija, 73 str.
Jezici: srpski i ruski

Cena: 200 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Alexandra Petrova: JUST TREES
Bilingual edition of selected poems by a young Russian poet, winner of the Treći Trg award, translated by Mirjana Petrović 2009, poetry, 73 pages
Languages: Serbian & Russian

Price: 200 RSD
*This book is currently on sale: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

    Aleksandra Petrova je rođena u Peterburgu, završila je Univerzitet u Tartu. Bavila se stvaralaštvom ruskog pisca prve polovine 20. veka – Leonida Dobičina. Početkom `90 godina štampa prve stihove u peterburškom „Mitinom žurnalu“ i u pariskom „Kontinentu“. Tokom 1993. godine seli se sa dve ćerke u Jerusalim, gde je poznanstvo sa engleskim pesnikom Denisom Silkom odigralo važnu ulogu u njenom životu i pesničkom formiranju. Godine 1994 izlazi prvi zbornik pesama „Liniя otrыva“ (izdavačka kuća „Mitin žurnal“, Severo-zapad). Štampa svoje stihove u vodećim ruskim (Znamя, Zvezda, Zerkalo, NLO), a takođe i stranim časopisima (Literary Revue,  Circumference, Zoland Poetry, Poesia, Sud), kao i u antologijama, koje predstavljaju savremenu rusku književnost (Strofы Veka; The Crossing Centuries: the New Generation in Russian Poetry; Russian Women Poets, Modern Poetry in translation,  A Mirror of contemporary  Russian Literature ).
    Tokom 1998. godine se seli u Rim.
    Godine 2000 izlazi zbornik stihova i eseja „Vid na žitelьstvo“, u izdanju NLO, serija Nagrada Andreja Belog. Godine 2005 u jevrejskoj Antologii  novoй russkoй literaturы Simvol mы (NLO) izlazi Filosofskaя operetta  v desяti  scenah Pastuhi Dolli, koja je 2003. godine izašla kao zasebna knjiga na italijanskom jeziku u izdanju Onix .  Godine 2005 štampa izbor pesama u zborniku pesama Altri Fuochi (Drugie ogni), Crocetti editore, 2005.
    U 2008. godini je izašao zbornik «Samo drveće» (Tolьko derevья,  NLO, seriя Poэziя Russkoй Diasporы), koji je ponovo ušao u najuži izbor za nagradu Andreja Belog.
Njeni stihovi i proza su prevođeni na italijanski, engleski, kineski, portugalski i jidiš.

Нема коментара: