Ivana Prentović Krivokapić: STRAH OD KOFERA


Ivana Prentović Krivokapić: STRAH OD KOFERA
2009, roman, 157 str.

Cena: 200 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Ivana Prentović Krivokapić: FEAR OF SUITCASES
2009, novel, 157 pages
Language: Serbian

Price: 200 RSD
*This book is currently on sale: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3
Roman Strah od kofera Ivane Prentović Krivokapić bavi se temom koja je opšte mesto svekolike književnosti – nesrećnom ljubavi. Večna priča ovde je smeštena u savremen i prepoznatljiv kontekst: glavni likovi, slikar Vedran, izbeglica iz Zagreba i sopstvenog života, i balerina Marina, ugurana u kliše radne žene i majke, doživljavaju svoju ljubav isprva kao pojas za spasavanje u svetu koji im ne pruža ništa autentično, a potom kao kamen koji ih još dublje vuče na dno. Dvoje umetnika u Beogradu satrvenom posledicama rata i atmosferom socijalne bezizlaznosti bore se da očuvaju dostojanstvo egzistencije i sopstvenih, nimalo lakih, izbora. Mediokritetska sredina im u tome ne pomaže, naprotiv – njihova nastojanja da ostanu verni sebi sagledavaju se kao ekscentričnost i sebičnost, nešto čemu se treba odupreti zarad praktičnih ciljeva. Voleti u takvom trenutku znači pre svega biti sposoban da se zahteva sopstveni prostor, pravo na sebe, i to je ono što Vedranu i Marini u njihovoj ljubavnoj vezi unapred dosuđuje kratkotrajne radosti i duboku, nepremostivu tugu.
Biljana Dojčinović


Ivana Prentović Krivokapić rođena je 1974. godine u Beogradu.
Diplomirala je na Katedri za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu, gde je i magistrirala sa tezom „Unutrašnji govor u dramama Judžina O’Nila”. Trenutno radi na doktorskoj disertaciji „Karakterizacija ženskih likova u O’Nilovim dramama”. Objavljuje književno-teorijske studije, prikaze i prevode sa engleskog jezika u časopisima Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Naš Trag, Časopis za feminističku kulturu Genero i Treći program. Honorarni je saradnik Trećeg programa Radio Beograda. Radila je i kao novinar u redakciji Jutarnjeg programa TV Studio B. Živi i radi u Beogradu. Trenutno je zaposlena kao profesor engleskog jezika u Tehničkoj školi „Novi Beograd”.

Нема коментара: