Aleksandar Mandić: KOPILAD BOGOVA: SALIR


Aleksandar Mandić: KOPILAD BOGOVA: SALIR
2007, epska fantastika, 263 str.

Cena: 250 RSD

Aleksandar Mandić: THE BASTARDS OF GODS: SALIR
2007, epic fantasy, 263 pages
Language: Serbian

Price: 250 RSD


Aleksandar Mandić je mladi pisac na koga svakako treba računati. (Zoran Živković)

Napeto. Uzbudljivo. Pametno. Vampirski triler sa tvrdom i doslednom pričom prepun časti, izdaje, mržnje i preokreta. Malo je knjiga u Srbiji koje zaslužuju da budu čitane. Mandićev roman spada u te retke! (Aleksandar Ilić – Srpski psiho)

Prva knjiga u trilogiji Kopilad bogova; Kopilad bogova je epska saga o ljubavi, časti, poštenju, izdaji... Pozornicom ovog romana defiluje čitava galerija likova neverovatne živopisnosti: Vladar Tame, Salir Gvozdenoprsti, vampir kojem se smučio večni život; princeza Svetlosti Helena, koja čudnim spletom „okolnosti“ dospeva u Tamu; Marvin, dečak-vampir, mučen nesrazmernošću svoje zrelosti i tela u kojem se nalazi - zaljubljen u Helenu; Koret, mladić sa Severa zadojen mržnjom i željan osvete za smrt svojih najbližih; Dalreks, mladi vitez željan slave i dokazivanja; i Ajtari, devojčica koja je „ulistala” u krvi i pokolju... Mandić kao da je iz savremene svakodnevice iščupao najsirovije „stranice“ i smestio ih u epski predatorski kontekst gde junaci koji časno poginu u boju nužno ne ostaju upamćeni i gde slava nužno ne čeka najhrabrije. (Željko Obrenović)Aleksandar Mandić rođen je 1984. godine u Sremskoj Mitrovici.

Нема коментара: