An-Helen Atianese: STAVI BUTINU IZA UHA I NASMEŠI SEAn-Helen Atianese: STAVI BUTINU IZA UHA I NASMEŠI SE
Prevela sa švedskog Slavica Agatonović
2012, poezija, 85 str.

Ann-Helen Attianese: PUT A THIGH BEHIND THE EAR AND SMILE
Translated from Swedish by Slavica Agatonović
2012, poetry, 85 pages
An-Helen Atianese rođena je 1961. u Finskoj. Živi na zapadnoj obali zemlje u selu Maksmou, nedaleko od arhipelaga Kvarken. Piše poeziju i prozu. Pored stvaralačkog rada, dugo je bila aktivna u izdavačkom kolektivu Författarnas Andelslag i feminističkom časopisu Astra Nova. Vodila je tečajeve kreativnog pisanja i uredila više antologija. Godine 2004. primila je nagradu Choraeuspriset za „stvaralaštvo i vođenje tečajeva kreativnog pisanja za decu i omladinu”. Narodni obrazovni savez, FBF, dodelio joj je 2012. godine nagradu za kulturu zbog „perspektiva koje svojom poezijom otvara, koje su važne za sve one koji temeljno žele da razumeju savremenost”. Njena poslednja zbirka pesama stavi butinu iza uha i nasmeši se opisana je u obrazloženju kao politički žnačajna.
Knjige poezije:
stavi butinu iza uha i nasmeši se (lägg låret bakom örat och le, 2010);
dve hiljade sati je i ništa se nije desilo (klockan är tvåtusen och ingenting har hänt, 2003);
kad polazi sledeći avion za carstvo nebesko (när går nästa plan till himmelriket, 2001);
pre nego što postanemo ptice (innan vi blir fåglar, 1998).

Нема коментара: