Uroš Kotlajić: POSLEDNJI GRAN ŽETE VELIKE ANE ANDREJEVNE


Uroš Kotlajić: POSLEDNJI GRAN ŽETE VELIKE ANE ANDREJEVNE
2010, poezija, 38 str.

Cena: 150 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Uroš Kotlajić. THE LAST GRAND JETÉ OF THE GREAT ANA ANDREEVNA
2010, poetry, 38 pages
Language: Serbian

Price: 150 RSD
*This book is currently on sale: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3


Uroš Kotlajić rođen je 1982. u Beogradu. 
Objavio je knjigu pesama Iris (2008).
 

Uroš Kotlajić: IRIS


Uroš Kotlajić: IRIS
2008, poezija, 32 str.

Cena: 100 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Uroš Kotlajić: IRIS
2008, poetry, 32 pages
Language: Serbian

Price: 100 RSD
*This book is currently on sale: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3


Uroš Kotlajić rođen je 1982. u Beogradu. 
Objavio je knjigu pesama Iris (2008).
 Ivana Kekić: BAŠTOVANOVA KRV


Ivana Kekić: BAŠTOVANOVA KRV
2009, poezija, 40 str.

Cena: 100 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Ivana Kekić. GARDENER’S BLOOD
2009, poetry, 40 pages
Language: Serbian

Price: 100 RSD
*This book is currently on sale: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3


Ivana Kekić (1969, Beograd)
Baštovanova krv je njena prva knjiga poezije.

Milosav Gudović: VRTOVI I REČI


Milosav Gudović: VRTOVI I REČI
2006, poezija, 64 str.

Cena: 100 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Milosav Gudović: GARDENS AND WORDS
2006, poetry, 64 pages
Language: Serbian

Price: 100 RSD
*This book is currently on sale: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3


Milosav Gudović (1980)
Vrtovi i reči su njegova prva zbirka pesama.

Milan Dobričić: DOVIJANJE


Milan Dobričić: DOVIJANJE
2006, poezija, 48 str.

Cena: 100 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Milan Dobričić: COPING
2006, poetry, 48 pages
Language: Serbian

Price: 100 RSD
*This book is currently on sale: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3


Milan Dobričić (1977, Beograd).

Knjige pesama:
Pritisak, 2002:
Dovijanje, 2006;
Blagosloveni gubitnici, 2009.

Knjiga proze:
Dnevnik 2000 (koautor), 2001.
    

Žorž Masedo: LJUDI IZ MOG KRAJA


Žorž Masedo: LJUDI IZ MOG KRAJA
Kratke priče angolskog pisca u prevodu Ane Lukić
2011, kratke priče, 59 str.

Cena: 300 RSD

George Macedo: PEOPLE FROM MY NEIGHBOURHOOD
Short stories of an Angolan writer translated by Ana Lukić
2011, short stories, 59 pages
Language: Serbian

Price: 300 RSD


Žorž Masedo (1941–2009) rođen je u gradu Malanže, gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je filozofiju u Luandi i etnomuzikologiju na Univerzitetu u Kinšasi. Po završetku školovanja karijeru je otpočeo kao direktor osnovne škole. Nakon sticanja nezavisnosti obavljao je razne odgovorne poslove, među kojima i funkciju direktora  Nacionalne umetničke i muzičke škole. Živeo je i u Lisabonu gde se bavio novinarstvom i uređivao časopis „Afro-Letras” („Afro-kniževnost”) pri Domu Angole u Portugalu. Ovaj autor može se smatrati jednim od retkih književnika čije delo obeležava smenu generacija, na prelazu iz šezdesetih u sedamdesete, koji je stvarao u više književnih žanrova, ali i u različitim umetnostima.
Objavljena dela: Žene (As mulheres, poezija, 1970), Otac Ramoš (Pai Ramos, poezija, 1971), Sestra humanost (Irmã Humanidade, poezija, 1973), Tetembu (Tetembu, poezija 1975), Ljudi iz mog kraja (Gente do meu bairro, proza, 1977), Geografija hrabrosti (Geografia da coragem, roman, 1980), Angolska književnost i književni tekst (Literatura Angolana e Texto Literário, esej, 1989), Poetika u angolskoj književnosti (Poéticas na Literatura Angolana, esej, 1989), O ritmovima ngole  (Sobre o ngola ritmos, esej, 1989), Knjiga o bitkama (O livro das batalhas, 1993), Dečak sa očima bimba (O menino com olhos de bimba, priče za decu, 1999).

Žoao Maimona: ŽETVE GOSPODINA GUVERNERA


Žoao Maimona: ŽETVE GOSPODINA GUVERNERA
Drama angolskog pisca u prevodu Ljiljane Lukačev
2011, drama, 50 str.

Cena: 200 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

João Maimona: HARVESTS OF MR. GOVERNOR
Drama of an Angolan writer translated by Ljiljana Lukačev
2011, drama, 50 pages
Language: Serbian

Price: 200 RSD
*This book is currently on sale: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3


Žoao Maimona, pesnik, dramaturg i esejista, rođen je 8. oktobra 1955. u mestu Kibokolo u provinciji Uiž u Angoli. Studirao je humanističke nauke u Leopoldvilu, današnjoj Kinšasi, Demokratska Republika Kongo. Godine 1978. vratio se u Angolu i nastanio u provinciji Uambo. Jedan je od osnivača „Književne brigade mladih – Alda Lara“ u Uambu i sa svojim kolegama (Konseisao Luiš Kristovao, Žoao Tala, Dominguš Florentino, Kudižimbe i drugima) dao je veliki doprinos kulturnom razvoju ove provincije. Član je Udruženja književnika Angole i jedan od najpoznatijih angolskih pisaca. Dva puta je dobio prestižnu „Nagradu svete nade“ („Prémio Sagrada Esperança“) za dela Izbrisana putanja (Trajectória obliterada, 1984) i Vreme reči (Idade das palavras, 1996), kao i bronzanu medalju na međunarodnom konkursu poezije u organizaciji brazilske Akademije za Književnost, za zbirku tekstova objavljenu pod naslovom Pčele dana (As abelhas do dia, 1987).

Objavljena dela

Poezija:
Izbrisana putanja (Trajectória obliterada, 1985);
Izgubljene ruže iz Kunene (Les roses perdues de Cunene, 1985);
Trag jedinstva (Traço de união, 1987);
Pčele dana (As abelhas do dia, 1988);
Kada se začuje zvono semena (Quando se ouvir o sino das sementes, 1993);
Vreme reči (Idade das palavras, 1997);
U utrobi noći (No útero da noite, 2001);
Proslava Monarhije (Festa de Monarquia, 2001);
Mesto i poreklo lepote (Lugar e origem da beleza, 2003);
Smisao povratka i duša broda (O sentido do regresso e a alma do barco, 2007).

Pozorišni komadi:
Razgovor s nevoljom (Diálogo com peripécia, 1987);
Žetve gospodina guvernera (As colheitas do Senhor Governador, 2010).

Eseji:
Poetski putevi nade u delu Agostina Neta (As vias poéticas da esperança em Agostinho Neto, 1989);
Želja za slobodom i humanošću u delu Agostina Neta (O desejo de liberdade e humanização em Agostinho Neto, 2002).

Milan Dobričić: CEĐ


Milan Dobričić: CEĐ
2010, kratka proza, 80 str.

Cena: 150 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Milan Dobričić: LYE
2010, short prose, 80 pages
Language: Serbian

Price: 150 RSD
*This book is currently on sale: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3Milan Dobričić (1977, Beograd).

Knjige pesama:
Pritisak, 2002:
Dovijanje, 2006;
Blagosloveni gubitnici, 2009.

Knjiga proze:
Dnevnik 2000 (koautor), 2001.
    


Milan Rajić: SONETI


Milan Rajić: SONETI
2010, poezija, 116 str.

Cena: 100 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Milan Rajić: SONNETS
2010, poetry, 116 pages
Language: Serbian

Price: 100 RSD
*This book is currently on sale: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3


Milan Rajić (Beograd, 1959-2008)
Objavio je dve pesničke knjige: Pupoljci snega (Knjigoteka, Beograd, 1993) i Kruna (Prosveta, Beograd, 1997).

Saša Andrejević: KONCERT ZA FADO I GITARU


Saša Andrejević: KONCERT ZA FADO I GITARU
2010, roman, 117 str.

Cena: 200 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Saša Andrejević: CONCERT FOR FADO AND GUITAR
2009, novel, 117 pages
Language: Serbian

Price: 200 RSD
*This book is currently on sale: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3


SAŠA ANDREJEVIĆ (Beograd, 1963) diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Piše kratke priče, poeziju i priče za decu. Bavi se i slikarstvom. Živi i radi u Lisabonu.
Koncert za fado i gitaru je njegova prva zbrika priča.

    Jedna vrsta muzike, jedan instrument, jedna emocija. Četiri poglavlja, nekoliko vremena, mesta, mnoštvo junaka. Tema nesrećne, ili češće neshvaćene ljubavi, nakon koje život nema funkciju. Smrt u dvoboju, osveti, borbi, igri. Tema zla, pohlepe, žrtve, duševne čistote. Ples kao život, isprepletan s ljubavlju, strašću, smrću. Stvarnost u koju prodire nadrealno, nadstvarno. Elementi vesterna, balade, fantastike, avanture, alegorije, izmišljene istorije, krimi romana. Latinska Amerika, Srbija, Beograd. Desperadosi, tango plesači, kockari, konkvi-stadori, sveštenici, gusari, vladari, arhitekte. Sve to u dvadeset šest priča.
Milan Dobričić

Radivoj Stanivuk: NOĆI LUTAJUĆIH ZVEZDA


Radivoj Stanivuk: NOĆI LUTAJUĆIH ZVEZDA
2010, poezija, 56 str.

Cena: 150 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Radivoj Stanivuk: THE NIGHT OF WANDERING STARS
2009, poetry, 56 pages
Language: Serbian

Price: 150 RSD
*This book is currently on sale: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3


Radivoj Stanivuk je rođen 1960. godine u Zrenjaninu. Pesnik, esejista, prozni pisac, kritičar i prevodilac sa francuskog i slo­vačkog. Diplomirao međunarodnu politiku na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i odslušao poslediplomske studije iz Sociologije književnosti na Filološkom fakultetu. Neko vreme, od 1990. do 1998. god. boravio u Francuskoj, gde je 1994. magistrirao na Katedri za opštu i kompa-rativnu književnost pariske Nove Sorbone, sa radom o francuskom pesniku litvansko-lužičkosrpskog porekla Oskaru Vladi­slavu de Lubiču Milošu. Uređivao je književnu rubriku pariskog časopisa Dialogue od zime 1994. do leta 1997.
    Pesme su mu časopisno prevođene na ruski, bugarski, portugalski, italijan­ski, mađarski, makedonski, slovenački i slovački jezik. Zastupljen je u nekoliko Antologija srpskog i svetskog pesništva, a preveden na francuski u petnaest prestižnih književnih časopisa.
    Dobitnik je nagrada Smeli cvet (1984) i Stevan Pešić (1998).
  
    Knjige pesama:
    Sled, 1983;
    Tamna Graditeljka, 1988;
    Čežnja i gnev, 1991;
    Bezimena nedelja, 1994;
    Ritmovi megalopolisa, 1997;
    Čežnja i gnev – putopisne pesme i ode, 2000.

Duško Novaković: KLUPE NENAGRAĐENIH, II izdanje


Duško Novaković: KLUPE NENAGRAĐENIH (drugo izdanje)
2009, poezija, 186 str.‚ tvrdi povez

Cena: 300 RSD

Duško Novaković: BENCHES OF UNAWARDED ONES (2nd edition)
2009, poetry, 186 pages, hardcover
Language: Serbian

Price: 300 RSD


    Za mene je, bezrezervno, Novakovićeva energija, ozbiljnost, dalekosežnost, realizacija „ putem kontraverza i jakih realiteta „ neupitna u smislu kvaliteta, vrlina, umetničkih rezultata i značaja njegove poezije u kontekstu modernog srpskog pesništva.
 Ljiljana Šop
   
    Najnovija knjiga Duška Novakovića oličava dragocen ukrštaj dve imanentne poetičke strategije, od kojih jedna sa nesvakidašnjom usredsređenošću govori o aktuelnoj savremenosti, dok je druga okrenuta osmišljavanju predočene stvarnosti, njenom preispitivanju, kao i relaciranju sa mitom, kulturom, istorijom, književnom tradicijom...
Gojko Božović

    Sugestivnošću izraza, raznovrsnošću opusa i dubinom kreativnog uvida u život današnjice, Duško Novaković već nekoliko decenija ide u red najznačajnijih i najprovokativnijih savremenih beogradskih pesnika. Duh Beograda se u Novakovićevim stihovima ne objavljuje na direktan, već na iznijansiran i posredan način, kako po pravilu biva u pesničkim tekstovima visoke umetničke vrednosti.
Mihajlo Pantić

    Duško  Novaković je  u velikom  stvaralačkom zamahu.Oglašen kao pesnik koji sistematično u svojim tekstovima uvodi elemente neposrednog iskustva, odnosno egzistencijalnog okvira,on je i knjigu Klupe nenagrađenih oblikovao tako da čitalac već od prve pesme Insert iz zajedničke parole: Hoćemo promene uoči kako su događaji iz novije istorije u nju direktno uključeni.
Mileta Aćimović Ivkov

    Angažovanjem reči iz različitih jezičkih kulturnih slojeva, od mitskih imena i latinskih citata do urbanog slenga, reklamnih slogana i političkog diskursa, pesnik pokušava da razori zatečene trule poetske metafore i zameni ih novim koje će izraziti gađenje prema stvarnosti, ali i duh pobune.
Predrag Petrović

    Kako godine prolaze i kako naše živote utapaju u moralno neosetljivu tranziciju, Novaković je sve žešći i žešći, njegove knjige su sve snažnije u izrazu, a zamah sa kojim su očigledno pisane, pokreću sve složeniju građu.
Saša Radojčić


Duško Novaković je rođen u Titogradu, sadašnjoj Podgorici, 1948. godine. Kao đak naizmenično je živeo i školovao se u Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji, a studirao je jugoslovensku i svetsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kako sam kaže, u jednoj belešci o sebi i porodičnoj genezi, područje Egejskog mora, Solun i njegova okolina, ostrvo Tasos, gde su živeli njegovi preci po očevoj liniji, gradić Strumica na jugu Makedonije, gde je rođen njegov otac, potonji pilot-telegrafista u Engleskom kraljevskom vazduhoplovstvu (RAF) za vreme Drugog svetskog rata, Titograd odnosno Podgorica u Crnoj Gori, odakle potiče pesnikova majka, Ksenija Cicvarić Bracović, jedna od najpriznatijih interpretatorki crnogorskog, srbijanskog i muslimanskog melosa u drugoj polovini prošlog veka, te Beograd u kome Novaković već više decenija živi i pesnički deluje, sve su to one spoljne geografske koordinate iz njegove biografije, unutar kojih se prepliću događaji i sudbine ljudi i njegovih roditelja (selidbe, šikaniranja, hapšenja, logorske godine oca koga je prvi put video u sedmoj godini...). Sve je to ostavile traga i u njegovoj poeziji – svojevrsnom analogijom vlastite sudbine sa mitom o Odiseju i Penelopi, napose najmlađem iz ovog trojstva – Telemahu.
    U tom smislu, jedan deo Novakovićeve poezije, još od prve objavljene knjige, jezički i tematski, brižljivo je fokusiran na pojam Haosa, posebno onog istorijskog koji je, po rečima pesnika, svojstven skoro svakom vremenu, a ukazivanje na njega nije ništa drugo nego svedočenje, sticanje valjanog alibija za poeziju povišene svesti (i emocija!), da nije pristajala na ćutanje još od Homerovog doba „kad su ljudi pretvarani u svinje“, a u prošlom stoleću odvođeni u fabrike smrti „na preradu u dim i pepeo“. Problematizovanje ideološkog sumraka svog doba i egzistencijalne teskobe u njemu, ali i drugih brojnih, razarajućih obmana kolektiviteta i pojedinaca, na način koji odudara od klasičnog poimanja lirike (da je ugodna uhu), posebno kad je reč o asocijacijama i fenomenu njihovog dovođenja u ravan poetičke logike, svrstali su Novakovića u pesnika antologijske ozbiljnosti. Njegovo dosadašnje pesničko delo kritika vezuje za jedan od najdominantnijih pravaca u savremenoj srpskoj poeziji, za verizam koji je, amalgamiran irealizmom, sarkazmom, ironijom i posebnom vrstom groteske, ali i uvođenjem pripovedačke odnosno retoričke note u strukturu pesme, učinila Novakovića istaknutim reprezentom savremene srpske poezije.
    O stvaralaštvu ovog autora sačinjen je zbornik radova: Poezija Duška Novakovića (Novi Sad, Matica Srpska, 1999), i publikacija Duško Novaković – Disovo proleće (Čačak, Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis, 2003) kao i nekoliko tematskih blokova u raznim književnim časopisima.              
    Duško Novaković je do sada objavio sledeće zbirke poezije: Znalac ogledala (Beograd, KOS, 1976), Poderotine na vreći (Beograd, Prosveta, 1979), Sati i životinje/Sati i životni (dvojezično, na srpskom i makedonskom jeziku, preveo na makedonski Rade Siljan, Skoplje, KOM, 1980), Nadzornik kvarta (Beograd, BIGZ, 1982), Dijalog o nemaru (Beograd, Prosveta, 1986), Hodnikom (Beograd, BIGZ, 1991), Znalac ogledala i pridružene pesme (dopunjeno, drugo izdanje prve knjige, Beograd, KOS, 1995), Stacionarije – pesme rata i mesečarenja (Beograd, Narodna knjiga, 1998), Izabrao sam Mesec (izbor, Čačak, Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis, 2003), Dostavljeno muzama (Beograd, Srpski PEN centar, 2005), Bioskop Lemijer/Cinema Lumiere (dvojezično, na srpskom i francuskom jeziku, preveli na francuski Boris Lazić, Ljiljana Hubner Frezije i Rejmond Frezije i Emilija Cerović Mlađa, Beograd, Srpski PEN centar, 2007 ), Tupan i njegov pedagog (Zaječar, Matična biblioteka Svetozar Marković, 2007) i Klupe nenagrađenih (Beograd, Treći Trg, 2008).
    Nagrađen je za svoj pesnički rad nagradama: Milan Rakić, Mlada Struga, Branko Miljković, Zmajevom i Disovom, zatim nagradama Danica Marković, Vasko Popa, Risto Ratković, te nagradom Istok–Zapad koju dodeljuje biblioteka Svetozar Marković iz Zaječara. Za knjigu Klupe nenagrađenih dobio je dva visoka priznanje iz oblasti književnog stvaralaštva, nagradu Grada Beograda za 2008. godinu  i nagradu Đura Jakšić za najbolju knjigu poezije na srpskom jeziku objavljenu 2008. godine.
    Novaković se bavi prevođenjem poezije i proze sa makedonskog jezika. Objavio je Antologiju savremene makedonske poezije (Cetinje, Otvoreni Kulturni Forum, Crnogorsko društvo nezavisnih pisaca, 2003) i preveo nekoliko samostalnih knjiga savremenih makedonskih pesnika.
    Bio je učesnik i gost poznatih svetskih festivala poezije a održao je predavanje o savremenoj poeziji u nekadašnjoj Jugoslaviji, na univerzitetu Tagora u Indiji, 1984. godine i o poeziji Vaska Pope (svetska recepcija), na Odseku za slavistike studije na Bečkom univerzitetu, 2008. godine. Zastupljen je u brojnim domaćim i stranim antologijama, a znameniti američki pesnik srpskog porekla, Čarls Simić, odnedavno nastoji da i američke ljubitelje poezije upozna sa njegovim stihovima.
    Duško Novaković jedan je od inicijatora za osnivanje Srpskog književnog društva i član je Srpskog PEN centra. 

Belešku o autoru priredila Alisa Nestorović Pašku

Sergej Beuk: STAKLENI GONG


Sergej Bauk: STAKLENI GONG
2009, poezija, 67 str.

Cena: 100 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Sergej Beuk: GLASS GONG
2009, poetry, 67 pages
Language: Serbian

Price: 100 RSD
*This book is currently on sale: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3


Poezija u knjizi Stakleni gong vraća nas ideji o poeziji kao umetnosti koja je “umetničkija” od većine današnjih umetnosti.
Sanda Ristić-Stojanović

Sergej Beuk (1972, Beograd), diplomirao je pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, a zatim diplomirao i magistrirao na Protestantskom teološkom fakultetu u Novom Sadu. Na istom fakultetu je asistent iz predmeta Filozofija religije, a radi i kao programski urednik Doma omladine. Objavio je dve knjige pesama: ... A ni početak (1992) i Esenski amulet (1995).

Tatjana Avramović: ŠKOLA ZA PISCE


Tatjana Avramović: ŠKOLA ZA PISCE
2009, kratke priče, 123 str.

Cena: 100 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Tatjana Avramović: SCHOOL FOR WRITERS
2009, short stories, 123 pages
Language: Serbian

Price: 100 RSD
*This book is currently on sale: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Smelim i pomalo provokativnim naslovom, Tatjana Avramović nas izaziva da provirimo u njen svet književnosti. Pričama koje je posvetila omiljenim piscima, koje su pisane u maniru Dina Bucatija, Patrika Vajta, Vladimira Nabokova, Emila Zole i drugih, ali stilom koji je autentičan i izgrađen, vodi nas autorka, prikazuje nam „male“ ljude, sa običnim željama i čudnim sudbinama. Kroz razne žanrove, Tatjana vešto vodi čitaoca, ne dozvoljava mu opuštanje, već originalnim pričama, vrtoglavim zapletima i raznovrsnim likovima drži ga budnog, željnog saznanja šta se na kraju zbilo. Svet koji nam ona otkriva, uzbudljiv je i privlačan, potpuno iskren i otvoren, ponekad zastrašujuć. Ništa nam drugo ne preostaje nego da prihvatimo njen izazov i bez ikakvih predrasuda i sujete dozvolimo da nas povede, rizikujući da nakon čitanja ostanemo uplašeni, srećni i ispunjeni u isto vreme.
Borko Veljović

Tatjana Avramović (1972, Požarevac), voditelj i novinar. Objavljivala prozu u lokalnim književnim časopisima i osvajala nagrade za kratku priču. Radi na radiju.

Nevena Budimir: MALA STOPALA


Nevena Budimir: MALA STOPALA
2009, poezija, 35 str.

Cena: 100 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Nevena Budmir: SMALL FEET
2009, poetry, 35 pages
Language: Serbian

Price: 100 RSD
*This book is currently on sale: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3


Nevena Budimir (1980, Kosovska Mitrovica) diplomirala je na grupi za španski jezik i hispanske književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Bila je polaznik škole kreativnog pisanja Marije Knežević. Objavljivala je u Književnom listu, URB-u, Trećem Trgu, ProFemini, poljskom časopisu Pobocza.

Bojan Babić: PRIČE O SREĆI


Bojan Babić: PRIČE O SREĆI
2008, kratke priče, 67 str.

Cena: 100 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Bojan Babić: STORIES ABOUT HAPPINESS
2008, short stories, 67 pages
Language: Serbian

Price: 100 RSD
*This book is currently on sale: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3


    Priče o sreći su priče o primjećivanju i prepoznavanju, prihvatanju i pobuni, sjećanju i buđenju, ispunjene poetičnošću, nježnošću koliko i neumoljivom ironijom, osmjesima i neotklonjivim bolima, koje se zadržavaju na trenutnom, kao najdragocjenijem, ali nerijetko nas otisnu i na putovanje kroz različite životne i literarne (nije li to isto?) epozode da bismo dotakli obrise kompleksnosti doživljaja, otrgnuli se od „konstrukcija“ pojma sreće i ugledali sam život na jedan mnogo neposredniji, razotkriveniji i neviniji način, koji nas čini zasigurno i daleko bogatijima.
    Premala se čine sva očekivanja koja bi se mogla podmetnuti pod ovaj primamljiv naslov knjige, jer svijet koji nam otkriva Bojan Babić, sa nekada i zastrašujućim neposustajanjem pred razno-likostima pojavne zbilje, potpunom otvorenošću kako za literarno, tako i za svako drugo disanje, odlučnošću da nema skrivenih kutaka i bijegova za nas, proziva i spremnost svakog od nas da ga u baš takvoj punoći prihvatimo.
    Jedini odgovor na ovakvu provokaciju jeste ušetati u svijet Priča o sreći Bojana Babića i bez i najmanje rezervi dopustiti mu da vas vodi.
Jovanka Uljarević

    Bojan Babić (1977, Mladenovac), objavio je do sada tri knjige: PLI-PLI (priče, 1996), Knjiga za dečake (roman u svega 100 primeraka) i Buke u prozi (pesme u prozi, 2003). Diplomirao je na grupi za srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radi kao copy-writer.  Živi u Beogradu.

Duško Novaković: KLUPE NENAGRAĐENIH


Duško Novaković: KLUPE NENAGRAĐENIH
2008, poezija, 153 str.

Cena: 200 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Duško Novaković: BENCHES OF UNAWARDED ONES
2008, poetry, 153 pages
Language: Serbian

Price: 200 RSD
*This book is currently on sale: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3


Koliko god ga nosile, a neretko i razdirale snažne emocije, Duško Novaković im u tvorbi pesme nikada ne podleže u meri koja bi ga odvela u bilo koju krajnost ili negativnu strast. Naprosto je fascinantan taj si-gurni, retorički eksplozivan, koloritno iznijansiran, misaono utemeljen, akrobatski hod iznad različitih ponora i ponornih mogućnosti, opasnosti zastranjivanja, eventualne mržnje, besa, osvetoljubivosti, neobjektivno-sti, razornog cinizma, i ta ljudska veličina kojoj nijedna strast nije strana, a ipak opstojava u prostorima razumne ravnoteže, plemenitosti, dobrote, odanosti neuhvatljivim senkama ideala, vere, nade. U jednom intervjuu je pesnik besprekorno formulisao svoju specifičnu poziciju, misleći na ljubavnu poeziju kakvu ispisuje u segmentima svake svoje knjige, ali vrlo prihvatljivu u definisanju celokupne svoje ličnosti i stvaralačkog odnosa prema svetu. „Ja pripadam... skupini gorkih muškaraca, sklonih elegičnim stanjima... Moj princip je – princip patnje. Možda je on anahron u odnosu na moderna shvatanja... ali ja tu vidim, sebe vidim, kao čuvara nekih starih amuleta, koji će kad-tad nekome zatrebati, budući da se još uvek, kao duše, ogledamo u drugim dušama.“
Ljiljana Šop


Duško Novaković (1948, Podgorica), studirao je jugoslovensku i svetsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kako sam kaže, u jednoj belešci o sebi, područje Egejskog mora, Solun i njegova okolina, ostrvo Tasos, gde su živeli njegovi preci po očevoj liniji, gradić Strumica na jugu Makedonije, gde je rođen njegov otac, potonji pilot-telegrafista u Engleskom kraljevskom vazduhoplovstvu za vreme Drugog svetskog rata, Podgorica u Crnoj Gori, odakle potiče pesnikova majka, Ksenija Cicvarić Bracović, jedna od najpriznatijih interpretatorki crnogorskog, srbijanskog i muslimanskog melosa u drugoj polovini prošlog veka, te Beograd u kome Novaković već više decenija živi i pesnički deluje, sve su to one spoljne geografske koordinate iz njegove biografije, unutar  kojih se prepliću događaji i sudbine iz života njegovih roditelja (selidbe, šikaniranja, hapšenja, logorske godine oca koga je prvi put video u sedmoj godini...), sve je to ostavilo traga i u njegovoj poeziji – svojevrsnom analogijom vlastite sudbine sa mitom o Odiseju i Penelopi, odnosno najmlađem iz ovog trojstva – Telemahu.
    U tom smislu, jedan deo Novakovićeve poezije, još od prve objavljene knjige, jezički i tematski, brižljivo je fokusiran na pojam Haosa, posebno onog istorijskog koji je, kaže pesnik, imanentan skoro svakom vremenu, a ukazivanje na njega nije ništa drugo nego svedočenje, sticanje valjanog alibija za poeziju povišene svesti (i emocija!), da nije pristajala na ćutanje „kad su ljudi pretvarani u svinje“. Problematizovanje ideološkog sumraka svog doba i egzistencijalne teskobe u njemu, ali i drugih brojnih, razarajućih obmana kolektiviteta i pojedinaca, na način koji odudara od klasičnog poimanja lirike (da je ugodna uhu),  posebno kad je reč o asocijacijama i fenomenu njihovog dovođenja u ravan poetičke logike, svrstali su Novakovića u pesnika antologijske ozbiljnosti. Njegovo dosadašnje pesničko delo kritika vezuje za jedan od najdominantnijih pravaca u savremenoj srpskoj poeziji, za verizam koji je amalgamiran irealizmom, sarkazmom, ironijom i posebnom vrstom groteske, učinilo Novakovića istaknutim reprezentom savremene srpske poezije.
    O stvaralaštvu ovog autora sačinjen je zbornik radova: Poezija Duška Novakovića (Novi Sad, Matica Srpska,1999), i publikacija Duško Novaković – Disovo proleće (Čačak, Gradska biblioteka  V. P. Dis, 2003).
    Duško Novaković je do sada objavio sledeće zbirke poezije: Znalac ogledala (Beograd, KOS, 1976), Poderotine na vreći (Beograd, Prosveta, 1979), Sati i životinje/ Sati i životni (dvojezično, na srpskohrvatskom i makedonskom jeziku, preveo na na makedonski Rade Siljan, Skoplje, KOM, 1980), Nadzornik kvarta (Beograd, BIGZ, 1982), Dijalog o nemaru (Beograd, Prosveta, 1986), Hodnikom (Beograd, BIGZ, 1991), Znalac ogledala i pridružene pesme (dopunjeno, drugo izdanje prve knjige, Beograd, KOS, 1995), Stacionarije – pesme rata i mesečarenja (Beograd, Na-rodna knjiga, 1998), Izabrao sam Mesec (izbor, Čačak, Gradska biblioteka V. P. Dis, 2003), Dostavljeno muzama (Beograd, Srpski PEN centar, 2005), Bioskop Lemijer/ Cinema Lumiere (dvojezično, na srpskom i francuskom jeziku, preveli na francuski Boris Lazić, Ljiljana Hubner Frezije i Rejmond Frezije i Emilija Cerović Mlađa Beograd, Srpski PEN centar, 2007), Tupan i njegov pedagog (Zaječar, Matična biblioteka Svetozar Marković, 2007).
    Nagrađen je za svoj pesnički rad nagradama: Milan Rakić, Mlada Struga, Branko Miljković, Zmajevom i Disovom nagradom te nagradama Danica Marković, Vasko Popa i Risto Ratković.
    Novaković se bavi prevođenjem poezije i proze sa makedonskog jezika. Objavio je Antologiju savremene makedonske poezije (Cetinje, Otvo-reni Kulturni Forum, Crnogorsko društvo nezavisnih pisaca, 2002) i preveo nekoliko samostalnih knjiga savremenih makedonskih pesnika.
    Bio je učesnik i gost  poznatih svetskih festivala poezije, a održao je predavanje o savremenoj poeziji u nekadašnjoj Jugoslaviji, na univerzitetu Tagora u Indiji, 1984. godine i o poeziji Vaska Pope (svetska recepcija), na Odseku za slavističke studije na Bečkom univerzitetu, 2008. godine. Zastupljen je u brojnim domaćim i stranim antologijama, a veliki američki pesnik srpskog porekla, Čarls Simić, odnedavno nastoji da i američke ljubitelje poezije upozna sa Novakovićevim stihovima.
    Duško Novaković je jedan od inicijatora i osnivača Srpskog književnog društva i član je Srpskog PEN centra. Živi u Beogradu.    


Marija Knežević: KNJIGA UTISAKA


Marija Knežević: KNJIGA UTISAKA
2008, eseji, 95 str.

Cena: 100 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Marija Knežević: BOOK OF IMPRESSIONS
2008, essays, 95 pages
Language: Serbian

Price: 100 RSD
*This book is currently on sale: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3


Ako ste se iole zamislili, kada ste možda jednom prilikom pročitali u nekim domaćim novinama, kako je jedna mala ulica u Beogradu, koja se zvala Milana Rakića preimenovana u Ulicu Kisela voda, ili možda zgrozili saznavši kako je sada ,,in", valjda u ime uštede vremena, paliti sveće za nečiju dušu na internet sajtovima umesto u crkvi, zapitaćete se i nad mnogim fenomenima vremena i sveta u kojem živimo, a koje mudro analizira ova knjiga. A ona je, prevashodno, knjiga kroz koju provejava nostalgija ili tačnije žudnja za svetom u kojem vrednost po sebi nije bila svedena na upotrebnu, i u kojem, kako to autorka tačno kaže, događaj nije potisnuo doživljaj. Trideset i šest mini eseja se ponekad ironično, humorno, ponekad oštro, ponekad uz prikriveni smešak ili čuđenje nad groteskom, dotiču svakodnevice u kojoj živimo kao i života koji smo zaboravili da živimo, misleći uvek na nešto treće. Ono pak, pitanje koje čak i kada nije zapisano, postavlja svaka od ovih vešto izbrušenih celina, jeste pitanje o lepoti i našem odnosu prema njoj. Da li smo zaista zaboravili šta je to i umemo li da je prepoznamo? Umemo li da čeznemo za njom? ,,Osobina lepote je da ne mora da spase svet. Svet je spasen dok je opaža", reči su kojima se završava jedan od eseja ove knjige, a kojima, i neizgovorenim, odjekuje u celini, ponekad u vidu tihog jecaja, ponekad u vidu krika, a ponekad u vidu ćutanja. 
Ana Ristović


Marija Knežević (Beograd, 1963) pisac, prevodilac i predavač, objavljuje poeziju, prozu, eseje. Po njenom osećanju, ukupna umetnička pisana reč proizlazi iz poezije i tu ostaje bez obzira na žanrovske podele. Sklona je da vreme u kojem živimo nazove „dobom eseja“. Ukratko, reč je o načinu na koji umetnik opšti sa svojim saradnikom, koautorom, osobom koju religija novca grubo naziva „konzumentom“. Bića se uzajamno čitaju, tumače, opšte tako što zajednički ispisuju svaka svoj ugao gledanja na odavno ili odskora poznate teme i pojave. Nema ničeg novog osim ličnosti. „Moje drugo ti“, naslov jedne njene pesničke knjige, ukazuje na suštinu poetike Marije Knežević – originalnost, odnosno ono što jedni drugima uistinu možemo da pružimo, postoji isključivo u idejnoj razmeni između pisca i čitaoca koji tumačenjem dopisuje tekst. Ljudski rod živi božansku komediju. Otuda veliko poverenje u mudrost humora. On je prisutan i u stihu, i u proznom iskazu, često već i u samom naslovu. U knjigu utisaka, dakle, ljudi upisuju svoj iskreni bol, prikrivenu ravnodušnost, jednako kao i oduševljenje dobrim provodom u ugostiteljskom hramu. Ona je vrsta svaštare i najautentičnijeg svedočanstva. Onaj koji se dosetio da svesku u kojoj svako može da ostavi svoj utisak o svadbi, sahrani, koncertu, krštenju, putovanju, obrezivanju, novootvorenom hotelu sa vodenim krevetima ili restoranu sa makrobiotičkom kuhinjom nazove istim imenom – knjiga utisaka – bio je, nema sumnje, ili izvanredno duhovit ili neverovatno glup. Što bi rekli meteorolozi, „sve zavisi“.

Enes Halilović: KAPILARNE POJAVE


Enes Halilović: KAPILARNE POJAVE
Knjiga kratkih priča jednog od najznačajnijih
mlađih srpskih pisaca, dobitnika više nagrada
2006, priče, 107 str.

Cena: 150 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Enes Halilović: CAPILLARY PHENOMENA
Short story book by one of the most prominent
young Serbian authors, winner of several prizes
2006, stories, 107 pages
Language: Serbian

Price: 150 RSD
*This book is currently on sale: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3


Enes Halilović, pripovedač, pesnik, dramski pisac, novinar, ekonomista i pravnik, rođen je 5. marta 1977. godine u Novom Pazaru. Osnovao je novinsku agenciju Sanapress, književni časopis Sent i web časopis za književni intervju Eckermann.  Objavio zbirke poezije Srednje slovo (1995), Bludni parip (2000), Listovi na vodi (2007), zbirke priča Potomci odbijenih prosaca (2004) i Kapilarne pojave (2006), drame In vivo (2004) i Kemet (2010). Prevođen je na engleski, nemački, španski, francuski, poljski, rumunski, ukrajinski, mađarski, slovenački, letonski, albanski i makedonski jezik.

Lukaš Manjčik: AFFIRMATIVE


Lukaš Manjčik: AFFIRMATIVE
Knjiga poezije jednog od najznačajnijih
mlađih poljskih pesnika u prevodu Biserke
Rajčić
2006, poezija, 116 str.

Cena: 150 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Lukasz Mańczyk: AFFIRMATIVE
Poetry book by one of the most prominent
young Polish poets translated by Biserka
Rajčić
2006, poetry, 116 pages
Language: Serbian

Price: 150 RSD
*This book is currently on sale: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Erik Ostrovski: DAR


Erik Ostrovski: DAR
Knjiga poezije jednog od najznačajnijih
mlađih poljskih pesnika u prevodu Biserke Rajčić
2006, poezija, 97 str.

Cena: 150 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Eric Ostrowski: GIFT
Poetry book by one of the most prominent
young Polish poets translated by Biserka Rajčić
2006, poetry, 97 pages
Language: Serbian

Price: 150 RSD
*This book is currently on sale: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Eva Zonenberg, IMPERIJA SUZE


Eva Zonenberg: IMPERIJA SUZE
Knjiga poezije jedne od najznačajnijih
mlađih poljskih pesnikinja u prevodu
Biserke Rajčić
2006, poezija, 124 str.

Cena: 150 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Ewa Sonnenberg: EMPIRE OF A TEAR
Poetry book by one of the most prominent
young Polish poets translated by Biserka
Rajčić
2006, poetry, 124 pages
Language: Serbian

Price: 150 RSD
*This book is currently on sale: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Aleksandar J. Ristić: ANGELINA MESEČEVA ILUZIJA I DRUGE PRIČE


Aleksandar J. Ristić: ANGELINA MESEČEVA ILUZIJA I DRUGE PRIČE
Treća knjiga pisca koja govori o svakodnevici
iz neobičnog ugla
2006, priče, 109 str.

Cena: 100 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Aleksandar J. Ristić: ANGELINA’S MOON ILLUSION AND OTHER STORIES
Third book by this author, seeing everyday
life from an unusual angle
2006, stories, 109 pages
Language: Serbian

Price: 100 RSD
*This book is currently on sale: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120185638098773.21183.100003220130915&type=3

Viktor Lazić: TUMARANJE ZEMLJOM OSMEHA


Viktor Lazić: TUMARANJE ZEMLJOM OSMEHA
Romansirani putopis mladog srpskog
avanturiste
2008, putopis, 243 str.

Cena: 250 RSD

Viktor Lazić: WANDERING THROUGH THE LAND OF SMILES
Novelized travels by young Serbian
adventurer
2008, travels, 243 pages
Language: Serbian

Price: 250 RSD

    Pred nama je živahna, povremeno egzaltirana, a nadasve od energije penušava mozaička knjiga, najčešće putopis, povre-meno roman, često ispovedna proza, mestimično esej, ali joj sva ova metodološka zbrka daje poseban šarm i dinamiku.
    Rukopis se sastoji iz dva osnovna dela, putopisa Viktora Lazića o putovanju po Tajlandu i nešto sažetijeg osvrta Ruskinje Julije, na istovrsno iskustvo. Između ta dva dela, oko njih, kroz njih i posle njih, kao neočekivane pritoke ili grane, razigravaju se citati iz bedekera istorije umetnosti, filozofije, religije ili iz gastronomskih enciklopedija dalekog istoka.
Ljubomir Prelić

    Krenite na put sa Viktorom! Otvorite svoja čula i dušu, probijajte se kroz džunglu sa autorom, uživajte u toplini prizora, drevnih gradova i egzotičnih žena.
Arči Milosavljević

Viktor Lazić (1985, Beograd), student, poliglota, turistički vodič, instruktor ro-njenja, numizmatičar I filatelista, bibliofil, putnik, pisac, itd...

Časopis Treći Trg, sveska 20-30 / 2010


Časopis za književnost Treći Trg
sveska 20, 2010
Sadrži elektronske brojeve 20-30
posvećene projektu WordExpress

Cena: 200 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji

Literary Magazine Treći Trg
Issue 20, 2010
Contains electronic issues 20-30
dedicated to WordExpress project
Language: Serbian

Price: 200 RSD
*This magazine is currently on sale


WORD EXPRESS

Sadržaj


Velika Britanija

RAMAN MUNDAIR

OVEN MARTEL

ŠAN MELANGEHL DAVID

RAJAN VAN VINKL

TOM ČIVERS


Slovenija

MIRT KOMEL


Hrvatska

ROMAN SIMIĆ BODROŽIĆ

SLAĐAN LIPOVEC

MIMA SIMIĆ

MAJA HRGOVIĆ

MARKO POGAČAR


Bosna i Hercegovina

SENADIN MUSABEGOVIĆ

FARUK ŠEHIĆ

ADISA BAŠIĆ


Crna Gora

OGNJEN SPAHIĆ


Srbija

ANA RISTOVIĆ

MILAN DOBRIČIĆ

ENES HALILOVIĆ

JASMINA TOPIĆ

PETAR MATOVIĆ

DEJAN MATIĆ


Rumunija

ADELA GREČANU

JOANA BRADEA

RADU VANKU

DOMNIKA DRUMEA

KLAUDIU KOMARTIN


Bugarska

IVAN HRISTOV

ANGEL IGOV

KAMELIJA SPASOVA

MARIJA KALINOVA


Makedonija

JOVICA IVANOVSKI

DŽABIR MEMEDI DERALA

ELIZABETA BAKOVSKA

IGOR ISAKOVSKI

ALEKSANDRA DIMITROVA

RUMENA BUŽAROVSKA


Grčka

KATERINA ILIOPULU

HRISTOS HRISOPULOS

VASILIS AMANATIDIS

KONSTANTINOS CAMIOTIS

JORGOS HANCIS


Izrael

NETALI BRAUN

URI HOLANDER


Jermenija

KAREN KARSLJAN

ANAHIT HAJRAPETIJAN


Turska

GOKČENUR Č.

JAPRAK OZ

NURDURAN DUMAN

BARIŠ MUSTEDŽAPLIOLU

EFE DUJAN


Napomena


Elektronsku verziju časopisa možete pronaći ovde
http://trecitrg.org.rs/elektronski_files/TreciTrg30.pdf