Roland Orčik: SKINUTI MALER


 Roland Orčik: SKINUTI MALER
Preveo sa mađarskog Roland Orčik
2012, poezija, 147 str.

Cena: 500 RSD

Roland Orcsik: NAKED MAHLER
Translated from Hungarian: Roland Orcsik
2012, poetry, 147 pages
Language: Hungarian and Serbian

Price: 500 RSD
Roland Orčik je rođen u vojvođanskom gradu, Bečeju (1975.) Od 1992-e živi u Segedinu (Mađarska). 2002-e je diplomirao na Segedinskom univerzitetu. Trenutno radi na Segedinskom Univerzitetu kao asistent Slavističke Filološke Katedre. Piše poeziju, eseje, kritike, studije i prevodi južno slovenske književnosti na mađarski jezik. Pesme su mu prevedene na bosanski, engleski, francuski, hrvatski, rumunski, srpski, slovenački i španski jezik. Dosad je objavio tri pesničke zbirke: Rozsdamaró (Zaštita od korozije, 2002), Holdnak, Arccal (Mesecu, Licem; 2007), Mahler letöltve (Skinuti Maler, 2011).

Нема коментара: