Gokčenur Č: U SVETU SMO MI, U SVETU SU REČI, OVDE JE SVE TAKO SAVRŠENO


Gokčenur Č: U SVETU SMO MI, U SVETU SU REČI, OVDE JE SVE TAKO SAVRŠENO
Prevela sa turskog Vesna Gazdić
2012, poezija, 127 str.

Cena: 400 RSD

Gokçenur C: WE ARE IN THE WORLD, WORDS ARE IN THE WORLD, EVERYTHING IS SO PERFECT
Translated from Turkish: Vesna Gazdić
2012, poetry, 127 pages

Price: 400 RSD

Gokčenur Č. rođen je u Istanbulu 1971, a detinjstvo je proveo u više turskih gradova. Diplomirao je na Fakultetu elektro-inženjerstva na Tehničkom univerzitetu u Istanbulu i ima master diplomu iz Poslovne administracije na Istanbulskom univerzitetu.
Počeo je da objavljuje pesme u turskim časopisima 1990. Njegova prva zbirka Priručnik za svaku knjigu objavljena je 2006, a druga Ostatak reči 2010. Obe knjige objavila je izdavačka kuća Yitik Ülke (Izgubljena zemlja). Njegovu treću zbirku Kako namah spaziti trinaest kosova objavila je 2011. izdavačka kuća I Libri Del Merlo, u Italiji, dvojezično na italijanskom i turskom.
Učestvovao je na više pesničkih i prevodilačkih radionica i festivala u Rigi, Vilnusu, Istanbulu, Atini, Tel-Avivu, Minhenu, Beogradu, Lodevu, Sofiji i Kundi. Pesme su mu prevođene na engleski, nemački, francuski, grčki, bugarski, švedski, portugalski, japanski, rumunski, letonski, litvanski, makedonski, srpski, hrvatski i hebrejski i objavljene u književnim časopisima.
Preveo je Volasa Stivensa, Pola Ostera i modernu japansku haiku antologiju na turski, a trenutno priprema antologiju moderne američke poezije.
Jedan je od pokretača i ko-direktora projekta Word Express (www.word-express.org)
Njegovo književno ime je Gokčenur Č.

Нема коментара: