Žorž Masedo: LJUDI IZ MOG KRAJA


Žorž Masedo: LJUDI IZ MOG KRAJA
Kratke priče angolskog pisca u prevodu Ane Lukić
2011, kratke priče, 59 str.

Cena: 300 RSD

George Macedo: PEOPLE FROM MY NEIGHBOURHOOD
Short stories of an Angolan writer translated by Ana Lukić
2011, short stories, 59 pages
Language: Serbian

Price: 300 RSD


Žorž Masedo (1941–2009) rođen je u gradu Malanže, gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je filozofiju u Luandi i etnomuzikologiju na Univerzitetu u Kinšasi. Po završetku školovanja karijeru je otpočeo kao direktor osnovne škole. Nakon sticanja nezavisnosti obavljao je razne odgovorne poslove, među kojima i funkciju direktora  Nacionalne umetničke i muzičke škole. Živeo je i u Lisabonu gde se bavio novinarstvom i uređivao časopis „Afro-Letras” („Afro-kniževnost”) pri Domu Angole u Portugalu. Ovaj autor može se smatrati jednim od retkih književnika čije delo obeležava smenu generacija, na prelazu iz šezdesetih u sedamdesete, koji je stvarao u više književnih žanrova, ali i u različitim umetnostima.
Objavljena dela: Žene (As mulheres, poezija, 1970), Otac Ramoš (Pai Ramos, poezija, 1971), Sestra humanost (Irmã Humanidade, poezija, 1973), Tetembu (Tetembu, poezija 1975), Ljudi iz mog kraja (Gente do meu bairro, proza, 1977), Geografija hrabrosti (Geografia da coragem, roman, 1980), Angolska književnost i književni tekst (Literatura Angolana e Texto Literário, esej, 1989), Poetika u angolskoj književnosti (Poéticas na Literatura Angolana, esej, 1989), O ritmovima ngole  (Sobre o ngola ritmos, esej, 1989), Knjiga o bitkama (O livro das batalhas, 1993), Dečak sa očima bimba (O menino com olhos de bimba, priče za decu, 1999).

Нема коментара: