Časopis Treći Trg, sveska 13-14 / 2009

Časopis za književnost Treći Trg
sveska 13-14, 2009
Sadrži elektronske brojeve 23 i 24 posvećene
pregledu katalonske književnosti

Cena: 200 RSD
*Ovo izdanje je trenutno na rasprodaji

Literary Magazine Treći Trg
Issue 13-14, 2009
Contains electronic issues 23 and 24
dedicated to survey of Catalan literature
Language: Serbian

Price: 200 RSD
*This magazine is currently on sale

Katalonska književnost

Sadržaj

UVOD

PAU BORI

Kratka istorija katalonske književnosti

POEZIJA

AUZIAS MARK

Jedra i vetrovi

ŽASIN VERDAGE

Plus ultra

ŽUAN ALKOVE

Balangera

VISEN ANDRES ESTELJES

Ljubavnici

Svijet je lijep

RAIMON

Recimo ne!

Dolazim iz tišine

ENRIK KAZASES

Amerika

Kuće u mojoj ulici

PAU SIF

Čekam te sam

ANĐEL IHELMO

Moja zemlja su reči

ŽUAN FULJANA

Strast

PAU VADELJ

Nemuštost tela

ŽUAN TOMAS MARTINES GRIMALT

Obavija me rub planinskog venca

ŽAUME S. PONS ALORDA

Novembar

PROZA

RAMON LJULJ

Knjiga o Viteškom redu

Knjiga o prijatelju i voljenom

ŽUZEP PLA

Sivi dnevnik

MERSE RODOREDA

Dijamantski Trg

ŽEZUS MONKADA

Srušeni grad

MARIJA BARBAL

Kamen iz odrona

KRATKA PROZA

PERE KALDES

Sutra u tri ujutro

KIM MONZO

Zašto se kazaljke na satu okreću u smeru kazaljki na satu?

Snaga volje

EMPAR MOLINE

Naučite da degustirate vina

FRANSESK SERES

Cena

DRAMA

SERĐI BELBEL

Ah... ti muškarci!

ŽORDI GALSERAN

Metod Gronholm

AFORIZMI

ŽUAN FUSTER

Strašni sudovi

RAZGOVORI

ENRIK KAZASES

MARIA BARBAL

FRANSESK SERES

SERĐI BELBEL

ŽAUME S. PONS ALORDA, ŽUAN FULJANA, PAU SIF, PAU

VADELJ, ŽUAN TOMAS MARTINES GRIMALT I ANŽEL IHELMO



Elektronsku verziju časopisa možete pronaći ovde
http://trecitrg.org.rs/elektronski_files/TreciTrg23-24.pdf

Нема коментара: